Valoració de la FEUSOC sobre les instruccions d’inici de curs 20/21


Sobre el darrer document d’instruccions d’organització d’inici de curs 2020-21 del Departament d’Educació.

Inconcrecions, molt poca inversió, risc excessiu per a la comunitat educativa i segueix la manca de negociació.

Els darrers documents del Departament d’Educació sobre com iniciar el curs 2020-21 han deixar perplexa bona part de la comunitat educativa per la seva inconcreció, pels canvis constants a l’alça de les ràtios i per seguir traspassant la responsabilitat d’aplicació de la normativa a les direccions dels centres educatius. Tanmateix, la ridícula proposta d’increment de les plantilles en cinc mil efectius, en comparació a grans xifres anunciades per membres del Govern, és clarament el símptoma més evident de la negació d’una veritable negociació amb representants de la comunitat educativa.

Des de la Federació d’Ensenyament de la USOC estem d’acord que el proper curs ha d’iniciar-se, a ser possible, amb la màxima presencialitat dels alumnes en escoles i instituts, però garantint la seguretat de tots i totes, per a minimitzar els riscos de contagis. Però la proposta del Departament no és garantia.

Tots els documents d’educació i salut es basen en la premissa: INFANTS I JOVES GAIREBÉ NO CONTAGIEN. Sobre aquesta base es construeix una organització basada en uns grups de convivència estable, amb poca interrelació amb altres alumnes fora del grup i dintre del qual no seria obligatori adoptar altres mesures de protecció addicional. Talment com si es tractés un grup familiar. És a dir, fora distància, mans i mascareta.

Per a la FEUSOC, el grup estable no garanteix la salut per si sol, en el mateix centre educatiu els alumnes de diferents grups s’interrelacionen fora del grup, fora del centres (activitats extraescolars) i, per afegir, cada individu conviu amb la seva família. Entenem que es fa imprescindible l’ús de mascaretes i d’una distància de seguretat.

El Departament ha fet un canvi radical en els seus missatges d’increments de plantilla justificant, i amb raó, que vivim una situació d’emergència educativa posterior a la sanitària. Això implicaria un increment de les dotacions extraordinàries per a fer front a les necessitats d’un alumnat que haurà estat sis mesos fora de l’àmbit escolar i que durant el temps del confinament s’ha incrementat la manca d’equitat en l’accés a les TIC i a l’ensenyament online. Les xifres que diferents responsables han utilitzat en les darreres setmanes han estat un ball de números, comparades amb la donada pel Conseller Bargalló: cinc mil!!! Pe repartir entre més de cinc mil centres. En el moment d’escriure aquestes línies, el Departament està parlant de mantenir els grups classes en els números habituals: 25 alumnes a infantil i primària i 30 a secundària.

I la xarxa concertada què no pertany al servei d’Educació? O ja inclou el cinc mil a tots els centres sostinguts amb fons públics? Malament!

Des de la FEUSOC demanem a les autoritats educatives:

  • Màxima presència de l’alumnat a les escoles, sempre que sigui possible, però garantint la seguretat.
  • Disminució de les ràtios a tots els centres de Catalunya. Afavoriria la qualitat i preservaria de forma més eficient la salut del professorat, PAS, alumnat i famílies.
  • Increment de plantilles per a fer front a l’emergència educativa.
  • L’organització dels grups-classe estables s’ha de complementar amb mesures de protecció addicional: distància, mans i mascaretes.

Per acabar reiterem una vegada més la nostra demanda al Departament d’educació d’iniciar un procés real de negociació, que ha de ser constant per la variabilitat de les circumstàncies, amb els sindicats més representatius dels col·lectius de l’àmbit docent.

Explicar unes mesures no és negociar unes mesures.

Posted in Notes de Premsa, Opinions and tagged .