Valoració Enquesta Població Activa 2n trimestre de 2020


Més de 700.000 de persones segueixen necessitant protecció social a Catalunya.

L’Institut Nacional d’Estadística ha publicat les dades de l’Enquesta de Població Activa del segon trimestre del 2020, fortament influïts per la pandèmia. L’atur va créixer en 63.000 persones fins a arribar als 472.400 aturats.

“Més de 700.000 de persones, bé per estar en atur abans de la pandèmia o bé per ser inclosos en ERTO, continuen necessitant protecció social per part d’Estat. D’aquests, possiblement més de 500.000 persones seguiran necessitant mesures com els ERTO per força major s’estenguin més enllà del 30 de setembre, per contribuir a fer que la destrucció d’ocupació no acabi amb el feble mercat laboral. Els ciutadans no poden estar pendents de si a la tornada de les vacances seran al carrer o sense cap ingrés. L’inservible diàleg social no pot anar-se’n de vacances sense donar resposta a aquesta situació”, reivindica Maria Recuero secretària general d’USOC

En el segon trimestre de l’any, en plena pandèmia, s’han destruït 223.000 de llocs de treball. La taxa d’atur ha augmentat fins al 12.78% i el nombre d’ocupats ha baixat fins als 3.227.500. La caiguda en l’ocupació, que s’ha produït en tots els sectors econòmics, s’ha deixat notar fonamentalment en el sector privat, al sector serveis.

En el conjunt de l’Estat, la covid-19 ha incidit negativament en l’ocupació a temps complet, que ha caigut en 732.300 persones i en l’ocupació parcial, que es redueix en 465.400. I segueix afectant més a l’ocupació masculina (102.900 homes més a l’atur) que al femení (47.900 dones més en atur), reflex de la posada en valor d’activitats sanitàries, de neteja i cures, que donen feina majoritàriament a dones. “Tot i que la taxa d’atur femenina (16,72%) continua sent superior a la masculina (14,13%), de manera que les mesures futures hauran de dirigir també a millorar l’ocupabilitat de les dones”, recalca Recuero.

També durant aquest trimestre, les llars amb tots els seus membres en atur han augmentat en 74.900-1.148.800. “Els efectes de la pandèmia han estat lleument continguts amb les mesures econòmiques que s’han posat en marxa, però els pròxims mesos requerirem una actuació contundent per donar resposta a la situació crítica que viuran aquestes llars, per als quals serà difícil reenganxar-se al mercat laboral”, apunta Recuero.

Posted in Opinions, Valoració EPA and tagged .