Valoració IPC Maig 2018


La pujada de preus requereix una recuperació dels salaris urgent.

La dada de l’IPC del mes de maig que ens ha donat l’INE ha confirmat unes pujades de preus inassumibles per al ciutadà tant per la xifra com pels productes als quals afecta. La inflació interanual a Catalunya suposa un 2,3% i el creixement és d’un 0,9%, amb importants creixements en vestit i calçat en un 3,2%, habitatge en 1,5% i en transport en 1,9%, suposen uns increments en productes de primera necessitat, i situen un IPC a Catalunya superior al del conjunt de l’estat que és del 2,1%.

“L’IPC porta tres anys pujant de manera continuada, cada vegada en percentatges més alts, i els sous no veuen aquesta recuperació de l’economia”, apunta Maria Recuero secretària general d’USOC.

“Des de la USOC reclamem una pujada salarial suficient per tornar al poder adquisitiu de fa deu anys. Amb la pujada de l’IPC no n’hi ha prou ni per als sous ni per a les pensions, ja que venim de les retallades que han patit aquests dos conceptes en aquesta dècada. La negociació col·lectiva ha de recuperar el lloc que la Reforma Laboral i els pactes de pujades ridícules li van prendre, i convertir-se en l’instrument de tots els treballadors i les treballadores i de tots els sindicats per lluitar per una pujada justa, que ha de ser l’IPC + 4% anual “, considera Maria Recuero.

Posted in Opinions, Valoració IPC and tagged .