Logo Federació d'Indústria

La Federació d’Indústria de la USOC exigeix la recerca d’una solució positiva per al futur de la indústria càrnia a Catalunya


Davant de l’anunci del Grup Jorge d’estudiar el possible trasllat dels seus escorxadors fora de Catalunya, USOC valora la decisió d’aquesta possible marxa d’una important gravetat per el futur del sector carni a Catalunya pel que fa a les pèrdues de llocs de treball, directes i indirectes, i per la pèrdua de teixit industrial que significa.

Per això USOC emplaça a la Generalitat de Catalunya a què des del diàleg, s’eviten posicionaments tancats que bloquegin qualsevol solució als problemes del sector carni i de les consegüents pèrdues de llocs de treball i que reaccioni de forma contundent a les pressions empresarials.

Des dels seus orígens el sector carni va realitzar correctament les formes de contractació amb les cooperatives, utilitzant-les per aquelles activitats que legalment estaven previstes.

No obstant això, a l’empara de la passada crisi s’han deixat créixer massa cooperatives, permetent-se les altes de les mateixes sense controls de les seves activitats i que efectivament han esdevingut en diversos sectors de l’economia, en aprofitar aquesta crisi per deteriorar la finalitat legitima d’una cooperativa convertint-les en el que avui anomenem treballadors de segona, “falsos autònoms”.

A l’ombra de la crisi per tots els actors de la societat política, econòmica i social, s’han deixat créixer aquestes formes de treball, fins a arribar al moment en què certes empreses han adequat, les seves estructures, les seves economies, els seus models organitzatius, les seves polítiques de preus, etc. basant-se en unes condicions laborals que han d’estar, decididament, erradicades.

Un anunci de pèrdues de més de 1.500 llocs de treball directes i indirectes no serà una bona notícia per a Catalunya, menys ho serà per a les 1.500 famílies, que molt probablement vindran a incrementar les xifres de població en condicions de vulnerabilitat social i econòmica.

I és en aquest sentit que emplacem a la Generalitat de Catalunya, a realitzar els necessaris esforços perquè en ús de les seves competències s’evitin la deslocalització de les activitats industrials fent-ho compatible amb els drets laborals i un treball digne.

És per això que USOC en la seva condició de tercer sindicat de Catalunya que representa als treballadors de la indústria càrnia, exigim de la Generalitat un Pla Industrial pel sector que englobi de forma integral una solució que permeti un treball digne amb una modernització del sector que permeti un futur estable per una activitat productiva necessària al nostre territori.

La Federació d’Indústria de la USOC estem disposats a participar en una mesa juntament amb els interlocutors sindicals, empresarials i de l’administració, per donar una solució de futur al sector carni, amb diàleg social i inversions, perquè és necessari i urgent donar una resposta a les incerteses que avui pateixen els treballadors sobre el seu futur laboral.

Posted in Notícies and tagged .