Valoració IPC octubre 2017


Els preus baixen dues dècimes a l’octubre, encara els salaris segueixen estancats.

Els preus han baixat a l’octubre dues dècimes, situant l’IPC interanual en l’1,6%, i a Catalunya la inflació se situa en l’1,9% interanual i el mes d’octubre s’ha disparat un 0,8% durant el mes. Davant la menor pujada del preu dels carburants, del vestit i calçat i del gas i electricitat. Els productes bàsics de la cistella de la compra segueixen creixent però no així el poder adquisitiu de les famílies.

La variació mitjana dels salaris pactats en conveni en els deu primers mesos de l’any ha estat de l’1,40%, tot i que queden fora de la negociació col·lectiva els salaris de més de 13 milions d’ocupats.

“L’estancament dels salaris ja no és només una qüestió social sinó que s’ha convertit en una preocupació per bancs centrals i governs a tot el món. I és que el creixement dels salaris està cada vegada més unit a l’avanç econòmic. La precarietat laboral i el comportament dels preus té efectes negatius en el consum i en l’economia en general, de manera que urgeix una revalorització dels salaris que contribueixi a assentar la recuperació econòmica del nostre país”, considera Maria Recuero secretària general d’USOC.

A més, cal destacar que el salari mitjà brut a Espanya va baixar un 0,8% el 2016, moment en què els preus van tancar amb un augment de l’1,6%. Per tant, els treballadors, però també els pensionistes, arrosseguen ja diversos anys de pèrdua de poder adquisitiu a la qual cal posar fre de manera urgent perquè la pobresa de la ciutadania i el risc de patir-nos continuï estenent ni engrandint la bretxa social que la crisi ha instaurat”, conclou Recuero.

Posted in Opinions, Valoració IPC and tagged .