Valoració sentència del Tribunal Europeu sobre la prestació de l’atur


En relació a la prestació de l’atur dels treballadors a temps parcial: Sentència Tribunal Justícia Europeu declara la legislació espanyola contrària a la Directiva Europea d’igualtat de tracte.

Us informem de la Sentència del Tribunal de Justícia Europeu i remetem la Sentència que va fer públic el dia 9 de novembreel Tribunal de Justícia de la Unió Europea, resolent una qüestió prejudicial presentada pel Jutjat del Social núm. 33 de Barcelona.
En aquesta Sentència, es resol la qüestió prejudicial plantejada, calculant que el sistema de reconeixement de la prestació per desocupació per a les persones que treballen a temps parcial en el nostre país suposa una diferència de tracte injustificada, que vulnera l’article 4 apartat 1 de la Directiva 79/7 / CEE relativa a l’aplicació progressiva del principi d’igualtat de tracte entre homes i dones en matèria de seguretat social. Còmput de temps de treball en jornades a temps parcial “vertical”.
Concretament, en la sentència al·ludida s’aborda la situació de les persones que manté un contracte a temps parcial vertical, és a dir, que no treballen tots els dies de la setmana, en tenir una distribució de jornada que es concentra en diversos dies a la setmana, no tots, però mantenen una relació continuada i una base de cotització mensual, de manera idèntica a les persones que treballen a temps complet a les persones amb contracte a temps parcial horitzontal (aquelles que treballen les mateixes hores a temps parcial però amb una distribució de jornada que els porta a treballar tots els dies de la setmana).
En el cas de la relació a temps parcial vertical, el Servei Públic d’Ocupació (SEPE), no havia reconegut tots els dies cotitzats, fent-ho només amb els efectivament treballats i, com a conseqüència d’això, davant la pèrdua involuntària de l’ocupació per part de la treballadora, havia reconegut una prestació per desocupació de 420 dies, en lloc dels 720 que demandava la treballadora afectada en acreditar cotitzacions entre el 1999.12.23 i el 2013.07.29, és a dir, superant de llarg els 6 anys exigits per accedir a una prestació per desocupació durant 720 dies.

El Tribunal europeu considera acreditat que a Espanya els contractes a temps parcial es concentren especialment en dones pel que declara la regulació legal espanyola contrària a la Directiva esmentada a l’afectar de forma majoritària a dones que constitueixen el gruix de les persones que mantenen relacions laborals a temps parcial tant de caràcter horitzontal com vertical, sent doblement perjudicades per aquesta normativa.
Valorem positivament aquesta STJUE de 9 de novembre de 2017 que testifica la discriminació que pateixen les dones en el desenvolupament de la seva carrera professional, cosa que repercuteix directament tant en la seva capacitat econòmica com en el conjunt de les seves prestacions i que ha de concretar-se en un canvi de criteri d’actuació immediat del SEPE i, si s’escau, la corresponent modificació normativa, equiparant les condicions d’accés a prestacions per desocupació a persones amb contractes a temps parcial.
USOC assenyala que aquesta sentència posa en evidència, un cop més, la necessitat de revisar i reformar el sistema de protecció per desocupació a Espanya per emprendre diferents reptes: l’equiparació en l’accés a aquest, sense discriminacions de cap tipus; el reforç de la protecció per desocupació per a cobrir a més persones i amb més intensitat, corregint la situació actual que ha portat la taxa de cobertura a l’actual 54%, tenint en compte que si una de cada dues persones en atur no tenen cap tipus de prestació econòmica, aquesta és una dona.

 

Sentència

Posted in Opinions and tagged .