Signat el conveni d’Arts Gràfiques


CCOO i UGT signen el conveni col·lectiu estatal d’Arts Gràfiques amb la Patronal.

El dia 8 de novembre ha tingut lloc la ratificació del preacord assolit el passat 24 d’octubre i, per tant, s’ha signat el Conveni Col·lectiu Sectorial d’Arts Gràfiques, manipulats de cartró, editorials i indústries auxiliars.
Des de la Federació d’Indústria de la USOC hem de tornar a mostrar la nostra preocupació per la poca transparència d’aquest procés. En la passada nota informativa ja qüestionàvem les formes i el fons de les pràctiques dutes a terme per les organitzacions amb presència a la comissió negociadora per signar un preacord que no complia amb les expectatives dels treballadors del sector, aspectes que ara tampoc han quedat bé definits pel que fa a com s’han desenvolupat les diferents assemblees i el resultat d’elles pel que fa al suport que ha rebut aquest preacord que possibiliti la signatura d’aquest conveni col·lectiu “low cost”.
Els elements més significatius de l’acord assolit són:
– Increments salarials de l’1,2% a partir l’1 de novembre del 2017 i no amb caràcter retroactiu a l’1 de gener de 2017.
– Increment de l’1,5% per al 2018
– Una única paga no consolidable de 150 euros bruts, en el 2017.
– Incorporar un protocol d’assetjament laboral.
Entenem que amb els increments pactats els treballadors del sector perdran poder adquisitiu (recordem que les reivindicacions sindicals pel que fa als increments salarials oscil·laven entre l’1,8% i el 3%), a més no s’aborden temes crucials com l’administració del temps de treball, una necessària reducció de la jornada laboral i altres aspectes socials.
Des de la Federació d’Indústria de la USOC estem convençuts que els més de 120.000 treballadors i treballadores que durant els pròxims dos anys es veuran afectats per aquest conveni mereixien un major esforç per part de les organitzacions sindicals i patronals que han estat al capdavant de la negociació i seguirem treballant perquè la FI-USOC pugui tenir presència en la pròxima negociació col·lectiva, presència que ens demanden els treballadors i treballadores del sector, amb l’objectiu d’aconseguir un marc de relacions laborals més just i equitatiu.

 

Conveni Estatal Arts Gràfiques

Posted in Notícies and tagged .