11 d’abril, comença la campanya de la Renda 2022


L’11 d’abril s’inicia la campanya de la Renda de 2022 i des de la USOC t’expliquem algunes de les novetats i terminis d’aquest exercici fiscal.

Qui no està obligat a fer la declaració de la Renda 2022?

L’obligació de presentar la declaració és per a totes les persones físiques que tinguin unes rendes per sobre dels 22.000€, en el cas de tenir un pagador.

Si una persona ha tingut dos pagadors o més, estaran exemptes de presentar la declaració de la Renda aquelles persones amb rendes inferiors als 15.000€. En el cas que les rendes del segon i restants pagadors, siguin en el seu conjunt inferiors a 1.500€, el límit serà de 22.000€.

Estic cobrant l’atur, haig de declarar?
En el cas que estiguis cobrant l’atur, hauràs de presentar la declaració de la Renda conforme als límits mostrats en la pregunta anterior.

Si percebo l’Ingrés Mínim Vital, tinc l’obligació de declarar?
Malgrat que no tinguis l’obligació de declarar si ets persona beneficiària de l’IMV, en el cas que vulguis prorrogar la prestació, la Seguretat Social sí que exigeix haver presentat la declaració de la Renda.

Desgrava la quota sindical?
Sí, incloure la quota sindical en la Declaració de la Renda et desgrava. Has d’introduir l’import anual de la mateixa en la casella 14.

Hi ha més aspectes que desgravin?
De caràcter estatal, hem de parar atenció a les caselles 0004, on hem d’introduir les retribucions en espècie; la casella 0027, on posarem els interessos de comptes bancaris i dipòsits i la casella 0477, per a les aportacions als plans de pensions amb discapacitat, ja que aquests imports ens ajuden a desgravar.

A més, a part de la deducció estatal per habitatge en lloguer de les caselles 0104 a 0108, podrem accedir a una altra mena de deduccions per lloguer o habitatge en propietat segons la comunitat autònoma.

Les comunitats autònomes, a més, podran incloure un altre tipus de desgravacions per ingressos o despeses. A Catalunya trobem una àmplia llista:

 • Deducció per naixement o adopció d’un fill.
  Deducció per lloguer de l’habitatge habitual.
  Deducció per pagament de préstecs per a màster i doctorat.
  Deducció per viduïtat.
  Deducció per fomentar la llengua catalana i occitana.
  Deducció per donació a la recerca científica i tecnològica.
  Deducció per rehabilitació de l’habitatge habitual.
  Deducció per conservació del medi ambient i el patrimoni.
  Deducció per ser àngel inversor o per invertir en entitats noves.
  Deducció per haver de presentar la renda per tenir més d’un pagador.

Com haig de presentar la declaració?
Hi ha diversos canals per a poder presentar la declaració de la Renda. Podràs fer-ho tant de manera telemàtica, a través de la web de l’Agència Tributària, com per telèfon o de manera presencial en qualsevol oficina de l’Agència Tributària.

Tant per a la declaració per telèfon com presencial, és necessari concretar cita prèvia a través d’un número de telèfon habilitat o a la web de l’Agència Tributària.

Quin és el calendari del contribuent per a enguany?
11 d’abril: s’obre el termini per a accedir a l’esborrany i presentar de la declaració per internet.
3 de maig: es podrà sol·licitar cita prèvia per a presentar la declaració per telèfon.
5 de maig: s’obre el termini per a fer la declaració per telèfon.
25 de maig: es podrà sol·licitar cita prèvia per a la presentació presencial de la declaració de la Renda 2022.
1 de juny: s’obre el termini per a presentar la declaració de manera presencial a les oficines de l’Agència Tributària.
27 de juny: acaba el termini per als contribuents amb resultat a ingressar amb domiciliació bancària.
29 de juny: últim dia per a demanar cita prèvia per a la declaració de manera presencial o per telèfon, així com per a confeccionar l’esborrany.
30 de juny: finalitza el termini per a la presentació de la declaració de la Renda 2022.

Què passa si em surt a pagar a la declaració?
Si una vegada presentada la declaració el resultat que et surt és a pagar, podràs fraccionar el pagament en dues vegades, indicant el compte bancari a la qual han de fer el càrrec.

24 hores abans que es produeixi aquest càrrec, l’Agència Tributària et notificarà que s’efectuarà el mateix perquè tinguis provisió de fons en el compte i així no haver de pagar recàrrec.

Si em surt a retornar, en quin termini m’ingressen els diners?
En el cas que et surti la declaració negativa, és a dir, a retornar, no hi ha un termini establert perquè se’t faci aquest pagament en el teu compte corrent. Pot ser qüestió de dies o setmanes, segons el volum de pagaments i terminis de l’Agència Tributària.

Posted in Notícies and tagged , .