Maria Recuero, Secretària General

Article d’opinió de la secretària general Maria Recuero


Els becaris els grans oblidats.

El passat dia 8 de maig es va realitzar una jornada de lluita dels joves en contra la forma d’explotació que s’ha convertit la figura del becari que s’ha accentuat amb la crisi, i que fa necessari una directiva europea que reguli i protegeixi els joves becaris. Que segons estimacions un 58% dels becaris a Espanya no cobra i un 20% no té tutor en aquest període de formació, que moltes vegades és utilitzat com a pretext per tenir una mà d’obra sense pagar amb l’excusa que s’estan formant, quan en realitat estan realitzant un treball pel qual no cobren o cobren poc i en la majoria de casos sense estar d’alta a la seguretat social.

A casa nostra, en activitats de sectors com: comunicació, TIC, restauració etc; sectors amb un alt valor afegit, que amb l’excusa de formar bons professionals; tenen a joves desenvolupant una activitat laboral, sense estar d’alta a la seguretat social, ni disposar d’un contracte de treball, són explotats sota la fórmula de donar-los una bona formació a canvi d’un treball pel qual no reben un salari. Amb això aprofiten la necessitat dels joves en obrir-se un futur professional, perquè a cost zero es realitzi un treball qualificat per a les empreses, que cobren pels seus serveis uns bons preus als seus clients.

Aquesta figura medieval associada als gremis, es ve reproduint cada vegada amb més desvergonyiment i sense que socialment es qüestioni a aquests empresaris que abusen d’aquestes pràctiques, per això es fa necessari regular de forma expressa la prohibició d’aquesta figura del becari en les seves actuals condicions.

Però també cal constatar que no hi ha una voluntat política de resoldre el problema, ja que, en la nostra legislació, ja existeixen els contractes d’aprenentatge, formació i pràctiques, per donar una resposta correcta a la necessitat de formació i d’ocupabilitat dels nostres joves i són prou raonables aquestes figures contractuals per a permetre a un menor cost per a les empreses el combinar un treball amb la formació.

Per USOC cal que el govern decreti la prohibició expressa d’aquestes pràctiques empresarials i que almenys es donin instruccions precises a la Inspecció de Treball perquè, amb els mitjans i la legislació actual, no sigui permissiva amb l’actual explotació del becari.

Estem convençuts, que cal que els joves, vegin que s’acaba amb la tolerància a l’explotació, i a més els sindicats hem de ser més actius en denunciar aquestes situacions que en res serveixen per a un desenvolupament social responsable, i els joves puguin veure els sindicats i al treball com un factor per al desenvolupament personal i poder fer un projecte de vida amb un treball digne, allunyat de l’explotació i la precarietat laboral.

Posted in Articles opinió Maria Recuero, Notícies, Opinions and tagged , , .