Valoració de la USOC sobre la renda garantida de ciutadania


USOC valora l’acord de la renda garantida de ciutadania, que representa una important conquesta social.

USOC, valora de manera positiva l’acord sobre la Renda Garantida de Ciutadania signat el 15 de maig entre representants del govern de la Generalitat i els representants de la Comissió Promotora de la Renda Garantida de Ciutadania (de la qual USOC forma part).

Per part del sindicat es destaca el procés que s’ha dut des del setembre del mes passat i les mobilitzacions dutes i els treballs per elaborar el contingut de la Iniciativa legislativa popular de la Renda Garantida de Ciutadania fins avui.

L’acord que significa un salt qualitatiu des de la prestació de l’RMI fins al reconeixement d’un dret social de l’Estatut d’Autonomia (article 24.3) que empara a tota la ciutadania, redistribueix la riquesa i és un avenç en la lluita contra la desigualtat.

Valorem que el resultat obtingut ha estat fruit de l’àmplia mobilització sostinguda en el temps, i la unitat demostrada que ha estat capaç de vèncer nombrosos obstacles, gràcies a l’activitat de milers de persones que han col•laborat en la recollida de les 121.191 signatures de la ILP.

També de l’àmplia i plural unitat construïda, 76 entitats socials, cíviques i polítiques estan adherides a aquesta ILP. Al suport de més de 50 ajuntaments de Catalunya que representen una majoria de la població.

També es reconeix la feina dels grups parlamentaris en la ponència, als quals se’ls sol•licita la major generositat i diligència per aprovar el redactat del projecte de llei, que inclourà el contingut de l’acord, perquè en el termini més breu possible pugui ser aprovat pel ple del Parlament de Catalunya, i poder implementar la llei des del 15 de setembre de 2017.

USOC estarem vigilants perquè la tramitació del projecte de llei culmini amb èxit, i que permeti la lluita efectiva contra l’exclusió social i contra de les desigualtats socials.

Posted in Notícies, Opinions, Valoració and tagged .