Declaració, resolucions i propostes de la USOC per a les Eleccions Generals del 23 de juliol


Volem fer una enèrgica crida a la nostra afiliació i al conjunt de la societat perquè es doni la màxima participació en aquests comicis, sense demanar el vot per a cap partit o corrent ideològic.

La Unió Sindical Obrera de Catalunya (USOC), tercera força sindical al nostre país, fidel als seus Estatuts i senyals d’identitat d’independència i pluralitat, amb respecte a totes les forces polítiques, no sol·licita el vot per a cap partit o corrent ideològic.

En base en el nostre Codi Ètic i en aplicació de la nostra normativa interna, a la USOC aplicarem, des del respecte a la llibertat individual de participar en la vida política, els seus criteris d’incompatibilitat per a ocupar responsabilitats sindicals superiors dins l’àmbit empresarial i presentar-se com a candidat en qualsevol llista de partit polític, requerint-se la renúncia al càrrec sindical si fos el cas.

Encoratgem a totes les forces polítiques a fer una campanya electoral neta i respectuosa entre les diferents opcions: responsable, de to propositiu i constructiu, en la qual es prioritzin l’exposició i el plantejament dels diferents programes electorals enfront de missatges agressius que persegueixin una crispació que poc ajuda al diàleg necessari i al consens polític que es requereix en l’actualitat.

A la USOC convidem les diverses opcions polítiques a incloure en els seus programes electorals les nostres resolucions i propostes, volent subratllar algunes d’elles:

 1. La posada en marxa de nous plans d’ocupació i d’estímul econòmic que desenvolupin un nou escenari productiu i d’inversió en R+D+I, que potenciïn polítiques industrials integrals i nous espais d’ocupació verda i que apostin per la ciència i la tecnologia, abordant de manera sostenible i justa l’aparició de noves realitats digitals.

La IA i la robotització no han de tenir un efecte destructiu sobre l’ocupació i l’economia tradicional, sinó que han d’abordar-se políticament com una oportunitat de progrés que ha de ser ordenat i socialment responsable, prioritzant la conciliació, la seguretat i salut laboral. Els Fons Europeus han de donar prioritat als projectes que garanteixin aquesta necessària aposta.

 1. Una nova legislació laboral que promogui la creació d’ocupació estable, de qualitat i segura, amb l’objectiu de combatre l’actual atur, la inestabilitat i la precarietat. Cal apostar decididament per la persecució del frau laboral en totes les seves expressions i per l’abús en les subcontractacions. Creiem necessària una legislació que reculli, a més, mesures concretes per a reduir les elevades taxes de temporalitat i parcialitat, atacant l’evident desigualtat i els baixos salaris.

Al costat de tot això, necessitem un pla específic d’ocupació digna per a joves, per a majors de 45 anys i aturats de llarga durada, al costat d’una necessària nova legislació de contractació pública responsable.

 1. Polítiques transversals per la defensa d’un sistema públic de protecció social de caràcter universal, com a model que garanteixi la igualtat, la justícia i els drets individuals i col·lectius:
 • Una llei educativa que generi un consens més real, que garanteixi l’accés universal i gratuït a una educació de qualitat, sense cap mena d’exclusió pel tipus de centre. En concordança, una sanitat pública que ha de millorar la seva atenció i cobertura, incloent-hi topalls a les llistes d’espera.
 • La regulació d’un sistema de cures i dependència degudament finançat, en el qual es garanteixi l’atenció de les persones afectades, juntament amb mesures de corresponsabilitat i conciliació que evitin les desigualtats cap a les dones en l’àmbit laboral.
 • S’han de promoure serveis socials efectius i pensions decents degudament actualitzades, que mai es devaluïn i siguin blindades a la Constitució, a més de prestacions socials solidàries i suficients.
 • Des de la USOC demanem que es faci realment efectiu el dret a un habitatge digne amb desenvolupaments d’habitatge públic, amb accés a serveis bàsics de subministrament d’energia i salubritat elemental.
 • Veiem necessari el desenvolupament d’un sistema públic de formació per a l’ocupació i requalificació professional eficaç.
 • Finalment, que s’afronti una protecció més coordinada enfront de la pobresa i exclusió social creixent, des de totes les administracions. A la USOC creiem que és imprescindible un acord nacional entre elles per a lluitar contra la violència masclista, davant l’increment de casos dels últims mesos, com a compromís i responsabilitat conjunta de tota la societat.
 1. Una reforma fiscal que iguali el gravamen i les deduccions de tots els contribuents i eviti la desigualtat o competència en el repartiment de les càrregues tributàries, que posi traves a les empreses situades en paradisos fiscals i en sobiranies de baixa tributació, i especialment a les empreses que no aporten a la societat en forma d’ocupació. Per a això, han de concretar-se mesures en matèria d’IRPF que unifiquin i revisin els trams actuals i que elevin el mínim exempt, eliminant els règims fiscals que generen beneficis sectorials sense efectes en l’interès general o que afecten la presa de decisions empresarials per motius únicament fiscals.

Al costat d’això, mantenir el tipus d’IVA superreduït als béns i serveis bàsics als quals s’aplica i ampliar-ho a uns altres de primera necessitat. Igualment, eliminar l’actual Impost sobre el patrimoni i creació d’un impost unificat sobre la riquesa, que serveixi de control antifrau i millori la progressivitat del sistema i l’augment dels recursos humans i materials per a la lluita eficaç contra el frau per part de l’Agència Tributària. Una fiscalitat progressiva equitativa com a principi de justícia fiscal, on aportin més a la  societat els que més treuen beneficis d’ella.

 1. Una aposta per una democràcia sindical real, amb una modificació substancial de la Llei orgànica de Llibertat Sindical i de l’Estatut dels Treballadors amb canvis normatius en matèria d’eleccions sindicals i de l’actual model de l’ineficient i mal anomenat diàleg social, que no blindi ni doni avantatges al bisindicalisme. Cal promoure una major audiència, garantir la pluralitat i la transparència, fixant com a percentatge institucional representatiu en l’àmbit sindical el mateix existent per a la representació política en els diferents parlaments autonòmics i nacional, que permeti la plena capacitat de promoció d’eleccions sindicals, fent que totes les organitzacions sindicals puguem competir en igualtat de condicions.

A més, urgeix modernitzar la normativa en matèria electoral per a adaptar-la a la realitat dels centres de treball, creant un marc estatal que reguli les llacunes actuals i aportació major transparència en els processos per a poder implantar la democràcia real en les empreses.

Des de la USOC renovem el nostre compromís per la democràcia i la llibertat, posant-nos a la disposició dels representants que els ciutadans triïn i que configuraran el poder legislatiu, per a treballar, des del nostre projecte sindical, per la defensa dels interessos econòmics, socials i professionals de la nostra afiliació i dels treballadors i treballadores en general, així com la lluita per la millora integral de les seves condicions de vida i treball.

RECORDA, AQUEST 23 DE JULIOL EXERCEIX ELS TEUS DRETS I VOTA!

USOC I LES ELECCIONS 23J-DECLARACIÓ

Posted in Notícies and tagged .