Desconnexió Digital: El Camí Cap a l’Equilibri i el Benestar en l’Era Digital


A la USOC et descobrim algunes obligacions de les empreses per reduir l’impacte de la tecnologia i connectar amb la realitat.

La progressiva digitalització de l’economia i dels entorns laborals modifica substancialment les condicions d’exposició relatives a l’organització, planificació i avaluació del treball. Condiciona les relacions laborals, els drets de les persones treballadores, genera noves i emergents formes d’organització de l’activitat laboral i produeix o intensifica alguns factors de risc, fonamentalment ergonòmics i psicosocials.

Totes les empreses i organitzacions, tant públiques com privades, tenen l’obligació de garantir el dret a la desconnexió digital de totes les persones treballadores (Llei orgànica 3/2018, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i Llei 10/2021, de Treball a Distància).

Obligacions per a els/les ocupadors/es:

– Elaborar una política interna de desconnexió digital.
– Consultar amb els/les treballadors/es o els seus representants amb caràcter previ.
– Establir les mesures concretes per a afavorir la desconnexió digital.
– Implementar les regles de disponibilitat en els llocs de treball que ho requereixin.
– Desenvolupar accions de formació i sensibilització per a tota la plantilla.
– La sobreexposició tecnològica i la connectivitat permanent, afavorides amb l’ús de dispositius digitals, produeixen impactes negatius en la salut mental, cardiovascular i musculoesquelètica.

Aquestes obligacions són clau per a garantir el dret a la desconnexió digital, que contribueix a garantir el dret al descans, a la intimitat personal i familiar, a la conciliació i a una protecció eficaç de la seguretat i salut de les persones treballadores.

Riscos associats
• Riscos psicosocials: tecno-estrès, tecno-fatiga, tecno-addicció, ciberassetjament o ciberviolència, fatiga informàtica… per prolongació de jornada, intensificació del treball, aïllament social, supervisió impersonal o algorítmica, conflictes treball-família, etc.
• Riscos ergonòmics: problemes visuals per elevades exigències i TME per postures inadequades o mantingudes, moviments repetits, sedentarisme, equips i mobiliari inadequats, condicions ambientals deficitàries, etc.

Danys a la salut
• Salut mental (ansietat, depressió, addiccions, burnout, alteracions del somni, etc.).
• Trastorns musculoesquelètics (TME).
• Patologia no traumàtica (PNT): accidents cerebrovasculars i cardiovasculars.

RECORDA: Les accions de formació i sensibilització són claus per a promoure la desconnexió digital. Totes les persones treballadores han de conèixer els riscos de la hiperconnectivitat i les mesures preventives.

#JoSocUSOC

Posted in Notícies and tagged , , .