Ja es pot demanar el xec de 200 euros que el govern de l’estat posa a disposició per a persones físiques de baix nivell d’ingressos i patrimoni.


Es pot sol·licitar a partir d’avui, 15 de febrer i fins al 31 de març.

Per rebre aquesta ajuda, aprovada pel Govern el passat 2022 amb l’objectiu de combatre la inflació econòmica, s’ha de sol·licitar a la pàgina web de l’Agència Tributària des d’avui 15 de febrer fins al 31 de març.

Serà el mateix ens públic el que comprovarà que els sol·licitants compleixen amb els requisits establerts per a la present convocatòria.

Una vegada que es completi la verificació de les dades, les famílies rebran l’ajuda de 200 euros en forma de pagament únic en el seu compte bancari, en un termini esperat de 2 mesos després de la seva aprovació.

COM SOL·LICITAR-HO?
S’ha de sol·licitar exclusivament de manera telemàtica a la Seu Electrònica de l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT). El sol·licitant necessitarà estar donat d’alta en el servei de Cl@ve o disposar del certificat electrònic.

REQUISITS:
L’Agència Tributària comprovarà que:
La persona física , l’any 2022, va rebre uns ingressos íntegres inferiors a 27.000 euros anuals, en els quals també es comptabilitzen si ha cobrat alguna altra prestació o subsidi per desocupació. A més, es computaran també de manera conjunta els ingressos de la mateixa llar, és a dir, els del cònjuge del titular de la sol·licitud i els ascendents d’aquest.
El patrimoni familiar de la llar també haurà de ser inferior a 75.000 euros sense comptar la residència habitual.
El titular ha de tenir la seva residència a Espanya.

CASOS EN ELS QUALS NO ES PODRÀ OPTAR A AQUESTA AJUDA:
Els perceptors de:
L’Ingrés Mínim Vital (IMV).
Pensions abonades pel Règim General i els Règims especials de la Seguretat Social.
Si són perceptors de prestacions anàlogues per ser treballadors per compte propi.
Administradors de dret d’una societat mercantil que no haguessin cessat en la seva activitat a 31 de desembre de 2022.

Pots fer la sol·licitud, directament a l’agència tributària, al seguent enllaç:

Sol·licitud Xec 200Euros

XEC 200 EUROS 15 FEBRER

Posted in Notícies and tagged .