Diàleg sindical amb la USOC. Igualtat Salarial i No Discriminació


Continuem una sèrie de publicacions sobre drets fonamentals bàsics del món sindical. En la 6a edició, parlarem de la igualtat i no discriminació.

En el següent DIÀLEG AMB LA USOC (Consulta totes les publicacions) veurem com la lluita incessant per aconseguir una societat més justa i equitativa, la igualtat salarial i l’eliminació de la discriminació en el lloc de treball emergeixen com a pilars fonamentals del nostre dia a dia. En aquest context, des de la USOC volem exercir d’actors imprescindibles, defensant fervorosament els drets dels treballadors i treballadores, i lluitant contra qualsevol forma de discriminació.

Com a sindicat hem d’estar sempre presents a la campanya per assolir la igualtat salarial entre homes i dones. Malgrat els avenços legislatius i socials, encara persisteix una escletxa salarial significativa basada en el gènere. A través de negociacions col·lectives, campanyes de sensibilització o suport legal, els sindicats hem de pressionar les empreses per establir polítiques de retribució justes i transparents, garantint que el treball sigui recompensat en funció del seu valor, independentment del gènere de la persona que el realitza.

A més, a la USOC treballem activament per corregir aquestes disparitats, pressionant i promocionant la representació equitativa de gènere en tots els nivells de la jerarquia empresarial i sindical.

Un dels conceptes claus en la recerca de la igualtat és la igualtat salarial per treball d’igual valor, on el sindicalisme emergeix com un aliat indispensable. Aquesta lluita no només és una qüestió de justícia social, sinó també un imperatiu moral que busca posar fi a la discriminació de gènere, profundament arrelada en els sistemes laborals. En aquest context, els sindicats exercim un paper fonamental en la promoció d’un sistema retributiu equitatiu i just.

A la USOC entenem que la discriminació salarial basada en el gènere no és només injusta, sinó també contraproduent per a la societat en conjunt. A través de la seva representació dels treballadors i les treballadores, els sindicats hem de pressionar les empreses i les institucions per garantir que els salaris reflecteixin el valor del treball, independentment del gènere o d’altres factors no relacionats amb les tasques dutes a termes.

Una de les estratègies clau que el sindicalisme adopta en aquesta lluita és la negociació col·lectiva. Mitjançant les negociacions amb els ocupadors, els sindicats busquem establir polítiques salarials transparents i objectives que reconeguin i compensin adequadament el treball d’igual valor. Aquesta pràctica no només beneficia directament als treballadors i treballadores, sinó que també crea un entorn laboral més just i equitatiu per a tothom, on des de la USOC estem fermament compromesos.

Aquest compromís no només implica defensar els drets laborals dels treballadors i les treballadores, sinó també combatre activament qualsevol forma de discriminació basada en l’afiliació sindical, gènere, raça o altres factors.

Els sindicats assumim la responsabilitat de protegir els membres contra la discriminació basada en l’afiliació sindical. És lamentable que, en alguns casos, els treballadors puguin ser objecte de represàlies o discriminació per exercir els seus drets sindicals. En aquests casos, els sindicats hem d’intervenir de manera decisiva, oferint suport legal, representació i advocacia per garantir que cap treballador sigui penalitzat per exercir el seu dret fonamental a l’associació sindical.

A més de la discriminació de gènere, els sindicats també ens enfrontem a la discriminació racial en l’ocupació. És imperatiu garantir que cap treballador sigui discriminat a causa del seu origen ètnic o raça.

En conclusió, a la USOC creiem que la protecció contra la discriminació en l’ocupació és un principi central del moviment sindical. Mitjançant l’advocacia, representació i mobilització, els sindicats hem de treballar incansablement per crear llocs de treball més justos, igualitaris i respectuosos amb la diversitat. En aquest sentit, la col·laboració entre sindicats, treballadors i empreses és essencial per construir un món laboral més inclusiu i equitatiu per a tothom.

 

FES EL PAS I UNEIX-TE A LA USOC

Diàleg sindical amb la USOC. 6a edició. Igualtat Salarial i No Discriminació.PDF

Posted in Notícies and tagged , , .