El sindicats d’ensenyament USOC i UGT es posicionen sobre les quotes dels centres concertats


Arran de la crisi sanitària provocada per la malaltia de la Covid-19 i el consegüent tancament de centres educatius i posterior confinament de la societat, juntament amb les conseqüències que l’esmentat confinament ha provocat en l’àmbit laboral de la majoria de la població, els sindicats més representatius de l’ensenyament privat concertat de Catalunya (USOC, UGT) s’adrecen a l’opinió pública amb voluntat d’esclarir algunes informacions que no s’ajusten a la realitat i creen confusió.

1. Les organitzacions sindicals signants ostenten la condició de més representatives i entre les tres ostenten gairebé el 85 % de la representació sectorial. Els tres sindicats vàrem signar el Pacte Nacional per l’Educació (2006) i el Pacte contra la segregació escolar de Catalunya (2018).

2. En relació al finançament dels centres concertats, ens remetem als documents del Pacte Nacional per l’educació i del Pacte contra la segregació escolar a Catalunya, on es reconeixen l’infrafinançament per part de l’Administració dels centres educatius concertats, en particular i del conjunt del servei d’educació, en general, fent necessària la col·laboració de les famílies, directament als centres o mitjançat les AMPA’s.

3. Els sindicats portem anys exigint els mateixos recursos humans i econòmics amb les mateixes condicions per a tots els centres del servei educatiu de Catalunya, per fer efectiva una educació gratuïta i de qualitat per a tot l’alumnat, però no és així i les famílies compensen aquestes diferències pel sosteniment dels centres.

4. Els centres concertats tenen establerts diferents tipus de quotes que responen a finalitats diverses, també reconegudes en el pacte contra la segregació escolar. No tota la plantilla docent de les escoles concertades percep la retribució dels fons públics per la via del pagament delegat. Per tant, una part de la plantilla és sostinguda directament pels centres, abonant les seves nòmines i cotitzacions socials.

5. Una part important de les quotes que abonen les famílies van adreçades a sufragar aquesta despesa de caràcter laboral, pel que una afectació important en el volum d’aquests ingressos pot comportar conseqüències laborals, com ara acomiadaments.

6. El professorat dels centres concertats es troba, des del 13 de març, data del tancament de les escoles, treballant des de casa, fent el seguiment de l’alumnat i sense tenir present en cap moment qui li abona la nòmina.

7. L’Administració no finança per igual tot el servei d’educació de Catalunya i on no arriba, ho suporten les famílies. El problema de fons és la baixa inversió en educació, en primer terme i l’asimetria en el finançament dels centres.

Els sindicats signants som conscients de les dificultats econòmiques d’algunes famílies, a les que, sense cap dubte, s’ha de donar una resposta, però el conjunt de les famílies ha de ser també ben conscient del que acabem d’exposar, en relació als docents i altres professionals dels centres educatius concertats.

UGT i USOC

Posted in Notícies and tagged , .