Informa’t amb la USOC. Novetats al permís de lactància


Consulta les novetats sobre el permís de lactància, que es van publicar al BOE del 22 de maig.

El 22 de maig va publicar-se al BOE una millora en el permís de lactància, a través del Reial Decret llei 2/2024, introduint, en aquest cas en concret, canvis en la negociació de l’exercici del permís parental de l’article 37.4 de l’Estatut dels Treballadors.

A partir del 23/5/2024, les persones treballadores podran sol·licitar el permís acumulat sense necessitat que ho estableixi el conveni col·lectiu o que s’hagi arribat a un acord amb l’empresa.

Amb això, s’avança en la millora i s’incrementa el nivell de reconeixement i protecció dels permisos de conciliació. I es compleix, per tant, l’exigència d’un permís parental retribuït de la Directiva (UE) 2019/1158 del Parlament Europeu i del Consell, de 20 de juny de 2019.

Fins ara, aquesta opció només era possible si ho establia el conveni de referència o si hi havia un acord amb l’empresa.

A més a més, el permís es pot gestionar de la següent manera (com fins ara):

  • 1 hora d’absència, que es podia dividir en dues mitges hores.
  • Reducció de jornada de mitja hora a l’entrada o a la sortida.

Prevalença del conveni col·lectiu autonòmic
Els canvis que l’RD introdueix quant a la prevalença de convenis col·lectius regula diferents àmbits.

Prioritat aplicativa dels convenis autonòmics: es regula que els convenis col·lectius i acords interprofessionals d’una comunitat autònoma tindran prioritat aplicativa sobre qualsevol altre conveni sectorial o acord d’àmbit estatal. Això sí, sempre que aquests convenis i acords obtinguin el suport de les majories exigides per a constituir la comissió negociadora en la corresponent unitat de negociació i la seva regulació resulti més favorable per a les persones treballadores que la fixada en els convenis o acords estatals.

Prioritat aplicativa dels convenis provincials: s’afegeix que podran tenir la mateixa prioritat aplicativa els convenis col·lectius provincials, quan així es prevegi en acords interprofessionals d’àmbit autonòmic i sempre que la seva regulació resulti més favorable per a les persones treballadores que la fixada en els convenis o acords estatals.

Si encara tens dubtes, no dubtis a contactar amb el teu referent sindical de la USOC.

Informa’t amb la USOC. Permís de lactància.PDF

Posted in Notícies and tagged , , .