La Federació d’Ensenyament de la USOC, crida a participar a la manifestació 10 de juny a les 12 h. “Deixeu l’educació en pau. Volem educar en llibertat”


La Federació d’Ensenyament de la USOC participarà en la manifestació del proper diumenge dia 10 de juny, a les 12 h. i que sortirà de la plaça Universitat de Barcelona, sota el lema “Deixeu l’educació en pau. Volem educar en llibertat”.
Hi participarem amb vocació d’unitat, essent conscients que algunes entitats defensen principis contraris, que se centren essencialment en considerar la configuració actual del servei d’educació de Catalunya com una anomalia.
Davant la situació que està patint el professorat de les escoles de Catalunya, on s’estan utilitzant fets per fer-ne un ús partidista, el col·lectiu de sindicats i entitats que d’una o d’altra manera estan relacionades amb el món educatiu hem valorat la conveniència de fer una gran manifestació el diumenge dia 10 de juny a Barcelona que tindrà per objectiu donar suport a tots els docents afectats, els de Sant Andreu de la Barca, els de la Seu d’Urgell, els més de 500 investigats i la totalitat de claustres de totes les escoles que pateixen dia a dia l’angoixa de no saber què respondre a algunes preguntes dels seus alumnes.
Diferents organitzacions hem mantingut reunions prèvies on hem manifestat el nostre rebuig a la judicialització de l’educació i hem intentat elaborar entre tots un manifest. Això no ha estat gens fàcil, de tots és sabut que cada organització defensa postures diferents sobre com ha de ser el sistema educatiu a Catalunya.
No cal dir que a la Federació d’Ensenyament de la USOC tenim molt clar que han de conviure en igualtat de condicions l’escola pública, concertada i privada, i per tant, els seus docents han de ser tractats de la mateixa manera.
El professorat de totes les escoles del Servei d’Educació de Catalunya compleix la seva funció docent impartint els currículums educatius establerts, en funció de la legislació i la normativa aplicable.
Estem convençuts que el professorat dels centres docents de Catalunya desenvolupa la seva feina amb el màxim rigor.
Com hem manifestat en diverses ocasions reiterem a dir que no es pot traslladar a les escoles el que no sap resoldre la política.
És per tot això que el proper diumenge anirem tots plegats amb una mateixa pancarta, sota el lema “Deixeu l’educació en pau. Volem educar en llibertat”.
A la capçalera ningú hauria de portar cap bandera ni símbol de cap tipus, tret de les enganxines identificatives que puguin portar els representants dels sindicats i resta d’entitats. No és moment de fer-nos propaganda, el moment requereix la defensa conjunta dels docents, vinguin d’on vinguin i tinguin la titularitat que tinguin.

No podem evitar que a títol personal, cadascú defensi els lemes que cregui oportú, per tant, això no voldrà dir, ni molt menys, que la USOC comparteixi tot el que allà es vegi o digui; només el que hem consensuat de pancarta principal, cartell i manifest.
Volem, finalment, adreçar-nos als polítics que formen part del Parlament i del Congrés per fer-los arribar un missatge clar: “No utilitzin mai més el treball dels docents per fer política. Facin bé la seva feina i deixi’ns fer la nostra”, per tant…

Deixeu l’educació en pau.

Volem educar en llibertat.

Posted in Concentracions / Manifestacions, Notícies and tagged .