La USOC ha signat el conveni del sector de la indústria vinícola de Vilafranca del Penedès del període 2018-2022


La FI-USOC ha signat avui en solitari el conveni del sector de la indústria vinícola de Vilafranca del Penedès, amb la patronal l’Associació Vinícola Catalana, per un període de cinc anys.

Els principals continguts

• Increments salarials

• 2018 2% fi conceptes fixos.

• 2019 al 2022 1,5 fix anual + variable vinculat al PIB.

• Jornada Laboral: reducció de 4 h anuals dels dos últims anys de conveni.

• Vacances: passen de 22 a 24 dies

• Permisos: passa de 3 a 4 els dies naturals per mort fins a 2n grau.

• 8 h anuals per acompanyar familiars de fins a 1r grau.

• 2 dies assumptes propis sense justificar. Aquests dies es podran distribuir en còmput de 4 h

• 2 tutories anuals

• ILT el 100% tant per malaltia com per accident.

• Beques d’estudis per a fills

• Millora assegurança de vida

• Aplicacions del Pla d’Igualtat i afavorir la conciliació.

 

Posted in Notícies and tagged , .