L’Ajuntament de Blanes reafirma el seu compromís per donar continuïtat a l’empresa Nylstar amb USOC


L’alcalde, Àngel Canosa, i representants de la Secció Sindical de la USOC a Nylstar, han signat avui un acord per reactivar l’activitat industrial i la creació d’un clúster d’empreses, entre d’altres.

Blanes, 28 juny 2019.- El despatx d’Alcaldia de l’Ajuntament de Blanes ha allotjat avui al matí la signatura d’un conveni que reafirma el compromís de l’administració local envers un objectiu comú: garantir el futur de l’empresa Nylstar, més coneguda a Blanes com l’antiga SAFA. L’alcalde de Blanes, Àngel Canosa, i diversos representants de la Secció Sindical de la USOC a Nylstar, han signat l’acord que dóna continuïtat als compromisos adquirits pels grups polítics municipals en l’anterior mandat.

D’altra banda, amb la signatura d’aquest acord l’Ajuntament de Blanes ha deixat clar que no restringeix el seu compromís amb aquesta única força sindical, sinó que està obert a firmar convenis anàlegs amb altres sindicats, sempre i quan es vulguin abastar els mateixos objectius. En representació de la Unió Sindical Obrera de Catalunya (USOC) a l’empresa Nylstar han avalat l’acord diversos representants.

Així, han signat el president del Comitè d’Empresa i responsable de l’extensió federal d’Indústria a USOC Girona, Juan José Rodríguez Calero; i el responsable de Comunicacioó d’USOC Girona, Carlos Caballero. També han firmat l’acord José Antonio Cervilla Pérez, Carlos Caballero Madrigal, David Villalba García, Juan Antonio Gil González i Sandra Carreto Peñalba.

Garantir el futur de Nylstar i la seva activitat productiva

L’antiga SAFA ocupa un lloc molt rellevant en la memòria històrica, laboral, econòmica i social de Blanes des de la seva posada en marxa, a principis del segle XX. És difícil trobar una família que hagi viscut més de quatre dècades al municipi que no estigui relacionada directa o indirectament amb la factoria. Significa un patrimoni històric, social, cultura i econòmic que Blanes ha de preservar per la seva importància econòmica i de signe d’identitat.

Tant l’ajuntament com el sindicat consideren que, no tan sols no es pot prescindir d’aquesta herència sòcio-cultural i econòmica, sinó que cal apostar per aquest gran patrimoni per impulsar la indústria tèxtil als nous mercats, i que continuï sent un referent de la indústria a Catalunya. L’objectiu del conveni signat avui és establir les línies de treball, el full de ruta per a la reactivació de l’activitat industrial a la zona i assegurar i incrementar els llocs de treball a la població i a la comarca.

A més a més, també es treballarà amb el propòsit de preservar el sòl industrial de Nylstar -un tema que es considera vital-, així com activant i promovent els recursos necessaris des de l’administració per impulsar la creació d’un clúster d’empreses del sector tèxtil. Una altra acció complementària seria donar suport a la formació per incrementar el tema ocupacional del sector a la comarca de la Selva.

Full de ruta per garantir la continuïtat de l’empresa Nylstar

El treball conjunt per garantir la continuïtat de l’empresa Nystar queda reflectit en l’acord a través de quatre punts bàsics. El primer d’ells és que es mantingui els terrenys de la factoria en la seva categoria d’Industrial, en consonància amb l’acord a què ja es va arribar en l’anterior mandat. El pacte incloïa el compromís del consistori a no modificar el POUM (Pla d’Ordenació Urbana Municipal), en el sentit que els usos dels terrenys propietat de Nylstar continuessin sent d’ús industrial.

Aquest és un punt que tant l’Ajuntament de Blanes com els treballadors i treballadores de Nylstar consideren de vital importància, ja que actualment es tracta d’un polígon sencer que no es pot fraccionar. La segona línia de treball és continuar aprofundint en les línies de treball obertes amb la Generalitat de Catalunya. La implicació del govern català la consideren cabdal per a la recuperació econòmica i laboral que ja ha iniciat l’empresa.

Per tant, consideren imprescindible seguit dialogant a l’hora de concretar aquells plans de millora que puguin anar desenvolupant-s’hi. Les dues parts, Ajuntament i USOC Nylstar, es comprometen a fomentar un acord entre els tres integrants: l’empresa, el consistori blanenc i el govern català, per continuar treballant i aprofundint en la feina que ja s’ha endegat fins ara.

Més concretament, es tracta de dues qüestions: la creació d’un clúster d’empreses del sector tèxtil i un projecte de formació. L’objectiu seria fer-ho als terrenys de Nylstar per aportar més riquesa laboral i econòmica tant a Blanes com a la comarca. D’aquesta manera, es considera que s’obriran expectatives de fomentar la creació de llocs de feina tant per a la ciutadania de la vila com de la comarcal.

Creació d’un clúster d’empreses del sector tèxtil i projecte de formació

L’objectiu de la creació d’un clúster d’empreses del sector tèxtil és que les empreses que treballen en el sector tèxtil, interrelacionades entre elles, puguin col·laborar estratègicament per a l’obtenció de beneficis comuns. Aquesta línia de treball consideren que farà guanyar una major visualització en els mercats, així com un millor finançament, expansió i pot aportar tota una sèrie de millores.

Aquests progressos van des de la col·laboració sectorial fins a una major visibilitat internacional, passant per una xarxa de contactes internacionals i la formació específica i professionalitzada per als treballadors i treballadores del sector, amb centres comuns de formació i innovació. A l’estar situat en un polígon que compta amb serveis com ara fibra òptica, aigua industrial amb alimentació elèctrica, i estar ben comunicada, es veu com un excel·lent espai per a la creació d’un clúster.

D’altra banda, el compromís de l’Ajuntament de Blanes és estudiar totes aquelles modificacions que calgui per a la seva utilitat, pel que fa a característiques de les edificacions, usos plans d’emergència, etc. En aquest model, també s’hi poden incloure iniciatives basades en la col·laboració, com són les cooperatives, com un nou model de transformació econòmica.

Per la seva banda, el projecte formatiu parteix del compromís de crear una taula multidisciplinària que concreti les professions específiques que necessita el sector, orientat a la reconversió dels treballadors que necessitin adquirir nous coneixements, a banda de promoure la professionalització. La finalitat no tan sols és formar i reciclar per afrontar els nous projectes i reptes del sector, sinó també de formació específica del sector, formacions superiors i promoció de la investigació. Els 14.000 m2 de superfície de Nylstar que ara no tenen cap ús, poden reconvertir-se en una oportunitat de generació de treball i valor afegit.

Tant l’ajuntament com la secció sindical són molt conscients de l’interès que ha mostrat en tot moment la Generalitat en conèixer els usos urbanístics permesos en l’actualitat, així com el seu potencial, juntament amb una clara voluntat que ha mostrat sempre per l’aposta de models industrials a Catalunya. Per aquest motiu, després de tot el procés de reactivació de la producció de Nylstar que s’ha viscut, l’acord estima de vital importància que el govern català segueixi donant suport a les noves etapes que s’han de recórrer.

 

Acord USOC Nylstar – Ajuntament de Blanes

 

Cercar

 

 

Posted in Notícies and tagged .