Les treballadores de la residència de la 3a edat Sol Ponent, convoquen Vaga al febrer


• En defensa d’un treball digne per realitzar un millor servei.
• Convoquem vaga de 24 hores per als dies 19,21, 26 i 28 de febrer.

El comitè d’empresa de la Residència Sol Ponent del centre de treball de Sant Andreu de la Barca, amb majoria de delegades d’USOC ha convocat vaga de 24 hores per als dies 19,21,26 i 28 de febrer.

Estan convocades a la vaga les gericultores de la residència que fa més de 3 anys que plantegen al patronat de la residència OBA, propietat de l’Església Catòlica, un millor calendari i horari de treball, així com un repartiment equitatiu de les càrregues de treball.
Tot i la insistència s’han anat donant llargues a tractar sobre aquests temes, fins i tot fa 2 anys i mig vam pactar al Tribunal Laboral de Catalunya, que s’acordaria un calendari laboral per al 2017, qüestió que es va incomplir i també en l’any 2018.
Per al calendari 2019 ens hem trobat amb els mateixos incompliments i, malgrat les bones paraules, no s’ha corregit la problemàtica que hem vingut plantejat aquests anys: un calendari laboral per a tot l’any, un horari de treball continuat, i un repartiment més equitatiu de les càrregues de treball, que permeti una millor atenció als residents.
Hem dit prou a aquests continus incompliments del conveni i de la legislació en relació amb l’elaboració del calendari i horaris.Vàrem instar a un procediment de mediació davant del Tribunal Laboral de Catalunya, i en aquest organisme es va acordar obrir un procés de negociació de tres setmanes que va acabar el dia 8 de febrer. S’han realitzat tres reunions on el comitè d’empresa va proposar un sistema de calendari, horari i d’organització del treball alternatiu a l’actual, que va ser rebutjat “amablement” per l’empresa.

Aquest procés de mediació va finalitzar sense acord, i el més greu és que l’empresa no va fer cap esforç en reconsiderar algunes propostes i atendre les peticions de les treballadores. Davant d’aquest rebuig i negativa, les treballadores no ens conformem ni ens resignem, per això hem decidit convocar VAGA, per pressionar l’empresa perquè s’obri una negociació sincera i s’atengui a la problemàtica laboral d’un col·lectiu que pateix unes dures condicions de treball, en les seves càrregues i en uns horaris que impedeixen una bona conciliació entre la vida personal i laboral, ja que són extensos i intensos.
El Departament de Treball ha establert uns serveis mínims del 50% per als dies de la vaga i ha deixat pendent una reunió de mediació el dilluns 18 de febrer com a última oportunitat d’arribar a un acord i evitar la vaga.
Lamentem les molèsties que puguem ocasionar, però no tenim més remei davant l’actitud intransigent del Patronat OBA.

Posted in Notícies and tagged .