Manifest de la USOC per la Jornada Internacional 28-A de Commemoració per als treballadors i treballadores morts i lesionats


Sense Avaluació no hi ha Prevenció.

Des la USOC denunciem un any més, que cada vegada és menys segur treballar, així com anar i tornar del treball a casa. Novament hem de commemorar el Dia Internacional de la Seguretat i la Salut en el Treball, tot recordant les persones que van morir, alhora que donem tot el nostre suport als treballadors i treballadores que van emmalaltir o van patir lesions durant l’any 2018. Afrontem el 2019 amb el ferm objectiu de lluitar perquè el treball no ens costi ni la salut, ni la vida.

La sinistralitat laboral va tornar a créixer el 2018. Durant l’any es van produir, a l’Estat espanyol, 1.333.002 accidents, 10.993 més que el 2017. La cara més tràgica d’aquestes dades és l’augment dels accidents mortals: 652 persones treballadores van morir l’any passat, 34 més que el 2017.

El principal increment dels accidents mortals es va produir en els accidents in itinere, un 9% més respecte el 2017. Es tracta d’una tendència repetida en els últims anys i que està molt relacionada amb els ritmes de treball i els horaris irracionals que impedeixen la conciliació de la vida familiar i personal i el descans necessari.

Tot i l’augment de les malalties professionals enregistrades, un 14.36% més que el 2017, continua havent-hi una gran infradeclaració i, per exemple, el reconeixement de càncers laborals és merament simbòlic.

A Catalunya, s’han declarat un total de 222.430 accidents de treball, 60 dels quals han estat mortals. Això representa un augment d’un 11% pel que fa al nombre d’accidents mortals que es van produir l’any 2017. Els accidents in Itinere han estat 19.653, 22 d’ells mortals.

Al llarg d’aquests anys de crisi s’ha debilitat el fràgil sistema preventiu, i la major part de les empreses han retallat la inversió en prevenció. Les empreses que comptaven amb serveis propis de prevenció, han reduït personal i recursos. D’altra banda, el procés de concentració que han experimentat els Serveis de Prevenció Aliens (SPA) i la necessitat de rendibilitzar-los en termes econòmics, dificulta que es realitzin, amb l’eficàcia desitjable, les actuacions d’assessorament i suport a les empreses en el compliment de les obligacions preventives que han de dur a terme els SPA. Des de la USOC també denunciem la precarietat laboral i la sobrecàrrega de treball del personal tècnic dels SPA, la qual cosa impedeix que realitzin correctament la seva feina. Si les condicions laborals d’aquest col•lectiu fossin adequades repercutirien positivament en la seguretat de les persones treballadores.

La sinistralitat laboral i la temporalitat es concentren especialment en les PIMES i micropimes, empreses menys sindicalizades i moltes d’elles sense ni tan sols representació sindical que pugui vetllar pel mínim compliment de la norma.

A les retallades en l’inversió en prevenció cal afegir-hi, la precarietat de l’ocupació. Des de fa anys la USOC porta denunciant que les fórmules d’ocupació basades en la temporalitat suposen un greu problema social, que es tradueix en pitjors condicions de treball, augment de la precarietat i més danys a la salut derivats del treball. La realitat ens demostra que hi ha una gran “bretxa” pel que fa als nivells de protecció a la feina entre les contractacions temporals i les fixes, la qual cosa provoca que les persones treballadores temporals i les cedides per ETT pateixin més accidents laborals.

L’augment de la sinistralitat i les deficiències que dia a dia ens trobem i denunciem a les empreses i a les administracions públiques, ens fan arribar a una conclusió clara: el sistema de prevenció de riscos laborals al nostre país no està funcionant i no ho està fent des de la base, des del document inicial que influeix en la planificació de la prevenció, l’avaluació de riscos.

Des de la USOC portem anys denunciant que, a causa de les retallades en prevenció i la manca de cultura preventiva, les avaluacions de riscos són genèriques, en ocasions es reprodueix un “tallar i enganxar” d’altres documents, no es contemplen els riscos específics del lloc de treball, ni les característiques concretes del treballador o treballadora que durà a terme la activitat. A més a més, no s’actualitzen davant els canvis que es produeixen en les condicions laborals, ni com a conseqüència dels danys que es produeixen a la salut.

Aquesta situació que es fonamenta en fer prevenció “de paper” amb la finalitat d’evitar sancions, comporta un efecte “bola de neu” que condiciona tota l’acció preventiva. Perquè, si l’avaluació de riscos no és específica i no està actualitzada, és impossible evitar els riscos, realitzar una planificació de l’acció preventiva, prevenir adequadament possibles accidents de treball, malalties derivades del treball, malalties professionals, actuar en cas de risc durant l’embaràs, etc. És a dir, és la clau per a una acció preventiva eficaç i per desenvolupar el nostre treball en un entorn segur i saludable.

De fet, 24 anys després de l’entrada en vigor de la Llei de Prevenció, en les actuacions d’Inspecció de Treball en matèria de prevenció de riscos laborals, les relacionades amb les avaluacions de riscos ocupen el tercer lloc en nombre d’actuacions i en percentatge d’infraccions, requeriments i paralitzacions.

Per tot això, des de la USOC hem centrat la nostra campanya del 28 d’abril en reivindicar que l’avaluació de riscos és el principi de la prevenció i si en aquesta peça clau s’erra, el treball en prevenció no tindrà un bon inici i mai serà efectiu.

El 28 d’abril, és una oportunitat per portar el debat sobre la sinistralitat laboral a l’opinió pública, oportunitat que davant la convocatòria d’eleccions generals ha quedat totalment desdibuixada. Des de la USOC reclamem a les administracions públiques, especialment al nou Govern que finalment es constitueixi, que tingui com a prioritat la protecció de la salut dels treballadors i treballadores, que acabi amb la precarietat, legisli sobre els aspectes en què encara estem desprotegits i doni un gir total a la gestió de les mútues i la incapacitat temporal.

Aquesta última mesura és especialment rellevant perquè no podem continuar en aquesta dinàmica de negació i ocultació dels danys derivats del treball. Les empreses han de deixar d’ocultar-los “sota la catifa” en connivència amb les administracions públiques, ja que la política d’ocultació dels problemes de salut derivats del treball l’únic que està aconseguint és agreujar-los.

També, exigim més mitjans i inversió per reforçar la Inspecció de Treball perquè pugui dur a terme la seva feina i obligar les empreses a complir la llei, evitar els riscos laborals, protegir els treballadors i les treballadores d’aquesta sagnia que tantes vides, malalties i patiment està costant.

Des de la USOC continuem reivindicant la figura de les delegades i els delegats de prevenció, els quals, en moltes ocasions, són les úniques persones que vetllen pel compliment de la llei i fan que sigui imprescindible la seva feina de denúncia, com a única alternativa per obligar les empreses i les administracions públiques a actuar amb relació als riscos laborals.

A LA FEINA, NI UNA MORT MÉS!
SENSE AVALUACIÓ NO HI HA PREVENCIÓ!

 

Cartell i Manifiest 28 abril 2019 USOC

Posted in Notícies.