Nous ajuts al lloguer 2023


S’ha obert el termini per sol·licitar els ajuts per fer front al pagament del lloguer. Des de la USOC us volem informar dels potencials beneficiaris, així com els terminis i requisits.

Les noves ajudes van destinades a:

  • Persones d’entre 36 i 64 anys
  • Persones de més de 65 anys.

Les persones que els vulguin demanar han de ser titulars d’un contracte de lloguer o de cessió d’ús de l’habitatge o habitació que constitueixi el seu domicili habitual i permanent, en el territori de Catalunya.

Aquests ajuts són una eina per prevenir el risc d’exclusió residencial de les famílies amb menys recursos, però que no es trobin en risc imminent d’exclusió. En aquest darrer cas, hi ha ajuts que es poden sol·licitar durant tot l’any.

Característiques de l’ajut

  • Termini: de l’11 d’abril al 12 de maig.
  • Import: 200 euros (màxim) i 20 euros (mínim) al mes.
  • No s’accepten contractes de lloguer entre persones que tinguin parentiu.
  • No s’atorguen per ordre d’arribada de les sol·licituds.
  • Requisits: viure a Catalunya, estar-hi empadronat, ser un dels titulars del contracte, cobrar menys de 23.725,79€ a l’any, que el lloguer no superi l’import màxim establert i no rebre cap altre ajut pel mateix motiu.
  • Import màxim del lloguer: és variable segons on es trobi l’habitatge. 900 euros per habitatge (450 per habitació) a l’àmbit metropolità de Barcelona, 650 a la resta de la demarcació de Barcelona i Girona, i 600 euros per habitatge a Tarragona, Lleida i a les Terres de l’Ebre.

Per a famílies nombroses, famílies monoparentals i per a unitats de convivència amb algun membre amb discapacitat legalment reconeguda i barem mobilitat favorable, aquest import màxim serà de 900 euros a tot el territori de Catalunya.

Com demanar l’ajut

Per internet a través del web de Tràmits de la Generalitat de Catalunya.

#JoSocUSOC

Posted in Notícies and tagged , .