Nous permisos retribuïts que recull la Llei de Salut Sexual


La coneguda com a llei de l’avortament reforma els permisos retribuïts vinculats a la salut sexual i reproductiva que entren en vigor avui 1 de juny. Te’ls detallem en aquesta informació.

La Llei de salut sexual i reproductiva i d’interrupció voluntària de l’embaràs, popularment coneguda com a llei de l’avortament, a més de garantir el dret a l’avortament en la sanitat pública i reconèixer el dret de les joves a partir de 16 anys a interrompre l’embaràs sense autorització paterna, entre altres, recull una sèrie de permisos retribuïts vinculats a la salut sexual i reproductiva:

– Permís per menstruacions incapacitants.
– Un permís en cas d’interrupció de l’embaràs ( sigui avortament espontani o no).
– Permís a partir de la setmana 39 de gestació.

En els tres tipus d’incapacitats temporals, el subsidi es percebrà des del primer dia en què es causi la baixa. Això constitueix la diferència més rellevant respecte a altres incapacitats temporals, on la retribució comença a partir del quart dia.

Diagnòstic de patologia prèvia per a accedir a la baixa laboral per menstruacions incapacitants

Per a accedir al permís ha d’haver-hi, en primer lloc, un diagnòstic de patologia prèvia que causi aquesta dismenorrea. La llei és clara en això: “ha d’existir una situació d’incapacitat derivada d’una dismenorrea generada per una patologia prèviament diagnosticada: malaltia pelviana (…).

Especialment en el cas del permís menstrual, es tracta d’una mesura per a pal·liar la discriminació entre treballadores i treballadors. Els homes no pateixen aquest tipus de patologies i són molts els casos en els quals les seves companyes de treball perceben menor salari mensual per estar en situació d’incapacitat temporal diversos dies per aquestes regles incapacitants. A més a més, perceben menys salari perquè les incapacitats temporals generals es cobren a partir del quart dia, que és pràcticament quan ja es dona l’alta, perquè ha desaparegut la simptomatologia.

Permís remunerat a partir de la setmana 39 d’embaràs

D’altra banda, les gestants podran acollir-se a una baixa laboral a partir de la setmana 39 d’embaràs, que no es descomptarà del permís per naixement. A dia d’avui les dones poden gaudir de fins a quatre setmanes de baixa abans de la data de part, però es descompten de les 16 del permís establert per llei.

La USOC celebra aquestes mesures i permisos retribuïts recollits en la nova Llei de Salut Sexual, ja que suposen un important avanç per a les dones i per a la societat. No obstant això, reivindiquem que haurien d’aprovar-se altres mesures.

Posted in Notícies, Salut and tagged , .