USOC considera improvisada la decisió del Govern de la tornada al treball dels serveis no essencials a partir del dimarts 14 d’abril.


L’anunci del Govern central de la tornada a la feina dels serveis no essencials a partir de dimarts 14 d’abril a Catalunya, la considerem improvisada i amb falta de claredat. Per part d’USOC, considerem que pot significar un risc de repunt d’infeccions quan els indicadors anuncien una lenta caiguda de les dades d’infectats i morts.

Considerem que encara no estan resoltes les condicions de treball de sectors essencials com el sanitari, ambulàncies, personal de neteja, residències de la tercera edat, funeràries… que han estat objecte per part d’USOC de reiterades denúncies davant la Inspecció de Treball i del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, amb resultats favorables. Tot i ser personal que està en primera línia en la lluita contra la Covid-19 no disposa dels equips de protecció individuals adequats per desenvolupar el treball sense riscos i, a més, no es tenen tests suficients per detectar les persones infectades que poden seguir expandint els contagis, la qual cosa està ocasionant un alt nombre de personal sanitari contagiat. Amb la salut no s’hi juga!!!

En opinió de la secretària general de la USOC, Maria Recuero,”no és acceptable que s’afegeixin ara treballadors i treballadores de serveis no essencials, amb aquest grau d’improvisació que pot posar en qüestió la favorable evolució dels indicadors de la pandèmia perquè pot tornar a rebrotar el virus si no es treballa en condicions”.

Les empreses que han de reprendre la seva activitat el dimarts 14 d’abril, “no compten, en la seva immensa majoria, amb EPIS ni amb protocols d’actuació per impedir els contagis en el centre de treball, amb la qual cosa el Govern està posant en risc els esforços i sacrificis de la població que s’ha mantingut confinada als seus domicilis” segons Recuero.

Considerem que l’obertura dels centres productius no essencials “respon més a les pressions de la patronal que a una necessitat sanitària i no veiem clar les presses i la improvisació que significa reprendre l’activitat productiva amb les actuals condicions. Exigim que totes les empreses que obrin la seva activitat tinguin protocols de seguretat negociats amb els representants legals de les persones treballadores i que la Inspecció de Treball pugui paralitzar les activitats que es realitzin sense unes mesures eficaces de prevenció davant aquesta pandèmia “opina la secretària general d’USOC Maria Recuero.

Posted in Notícies and tagged .