USOC contra les externalitzacions de servei en el sistema sanitari


Critica les declaracions del Conseller de Sanitat.

Des de la federació de Serveis de la USOC volem mostrar el nostre desacord i indignació, davant les declaracions realitzades pel Conseller de Sanitat, en les que justifica l’externalització dels serveis de: Transport Sanitari i Teleoperadors/es (Contac Center 061), per no considerar-los personal sanitari.

La pregunta que vostè hauria de contestar és com els considera vostè?, quina categoria els atorguen a aquests col·lectius dintre de la seva Conselleria? Nosaltres entenem SANITARI o SANITÀRIA a tot professional que té una acció directa en la salut de les persones, a més de requerir, en aquests col·lectius, una formació sanitària. Per tot això, demanem que des de la Conselleria de Sanitat es reconegui la condició de servei sanitari dels dos sectors professionals i regularitzin les condicions laborals de tots els treballadors i treballadores que formen part del sistema Sanitari.

Sector d’ambulàncies de la USOC

Posted in Notícies, Opinions and tagged .