USOC convoca vaga a l’empresa d’ambulàncies Transport Sanitari de Catalunya


• El motiu de la vaga són els retards en el pagament dels salaris, en l’actualitat es deu el 50% de la mensualitat de desembre.

Barcelona a 2 de gener de 2020. USOC convoca vaga juntament amb CCOO a l’empresa d’ambulàncies Transport Sanitari de Catalunya amb una plantilla de 1.800 treballadors per als dies del 13 a 17 de gener.

El motiu de la vaga són els continus retards en el pagament dels salaris i en l’actualitat es deu el 50% de la mensualitat de desembre i a més l’empresa no garanteix el pagament puntual dels salaris durant el pròxim trimestre.

Els treballadors no poden acceptar que hi hagi aquests continus retards en el pagament de les nòmines, en una empresa que presta un servei públic essencial, amb un contracte amb la Generalitat.

Exigim de l’empresa el pagament puntual dels salaris i garanties per al futur, i mentre no es garanteixi es realitzarà la vaga en els cinc dies de gener, i exigim de l’administració pública que no es toleri aquest comportament de l’empresa que té unes greus conseqüències per a les economies dels treballadors, la no percepció dels seus salaris que en dret els correspon.

Posted in Notícies and tagged , .