USOC informa com sol·licitar la devolució del que s’ha pagat en concepte de l’IRPF en la prestació per maternitat


El Tribunal Suprem estableix com a doctrina que les prestacions per maternitat estan exemptes de l’IRPF

En una sentència de la Secció Segona de la Sala III, del Contenciós-Administratiu, que desestima un recurs de l’Advocacia de l’Estat, el Suprem confirma una sentència del TSJ de Madrid, de juny de 2017, que va estimar el recurs d’una dona i va ordenar a Hisenda que li tornés la quantitat ingressada en l’IRPF de 2013 per la prestació per maternitat amb càrrec a la Seguretat Social percebuda en dit exercici. Aquesta sentència del TSJ de Madrid de 2017, era la segona d’aquest tribunal que dictava que, la prestació per maternitat devia estar exempta de l’IRPF. Ja en l’anterior Sentència núm 810/2016 de 6 de juliol, el mateix tribunal establia el següent:

“És a dir, es va afegir a aquest text legal un nou paràgraf, el tercer, que es refereix, en general, a l’abast de l’exempció de les prestacions públiques per naixement, part o adopció múltiple, adopció, fills a càrrec i orfandat, sense distingir la procedència de les prestacions i només és en el quart paràgraf on s’aclareix que estaran exemptes també les prestacions públiques per maternitat percebudes de les comunitats autònomes o entitats locals”.

Qui pot sol·licitar la devolució?

Poden sol·licitar aquesta devolució qui hagin cobrat la prestació per maternitat durant 2014 (declarant el 2015) en endavant.
El dret a sol·licitar aquesta devolució prescriu al cap de quatre anys, de manera que els que l’hagin cobrat en 2014, tindran de termini fins al 2019 i així successivament.

Com es pot sol·licitar la devolució?

Des d’USOC hem actualitzat el formulari de rectificació d’autoliquidació i de devolució de la prestació per maternitat que vam fer en la nostra campanya de 2016 i que adjuntem amb aquest comunicat (pregunta a la teva secció Sindical, delegats, comitè o a la teva seu d’ USOC més propera)
El tràmit es pot fer a les oficines de l’Agència Tributària o mitjançant el servei on line de la Renda.

Mentre des d’Agència Tributària no assumeixin la decisió judicial i d’ofici procedeixin a les devolucions, el mètode a seguir ha de ser reclamar individualment, esperant que després de la sentència del Tribunal Suprem no hi hagi negativa a la devolució per part d’Hisenda. En aquest cas posa’t en contacte amb nosaltres per continuar amb les següents fases del procés de reclamació.

 

Sentència

Model Sol·licitud

 

 

Posted in Notícies and tagged , .