Propostes de la USOC davant les eleccions municipals 2023


Durant aquestes setmanes la USOC està mantenint una ronda de contacte amb diverses formacions polítiques per tal de compartir i intercanviar punts de vista.

Sempre que arriba una cita amb les urnes, la USOC anima a una participació massiva, exercint lliurement el dret a vot i respectant, com a senyal d’identitat, la independència política de cadascun dels nostres afiliats i afiliades. Però, a més a més, el nostre sindicat té una sèrie de propostes que entenem que han de formar part de tot programa electoral.

Matèria laboral

 1. Polítiques laborals locals: canvis en els models productius amb llocs de treball de valor; apostar per la innovació i la tecnologia.
 2. Reconfigurar les polítiques actives d’ocupació cap a l’ocupabilitat real, amb un portal digital únic, formació pública i eines digitals d’orientació.
 3. Apostar per noves ocupacions: Llocs de treball que millorin la qualitat de vida de les persones i del nostre entorn.
 4. Trencar amb la temporalitat de l’ocupació pública i local, per promoure una contractació pública responsable.
 5. Lluitar per la reindustrialització de tots els terrenys que són propietat municipal.

Matèria social

 1. La sanitat ha de ser una prioritat política. Demanem més inversió en recursos humans, que millorin les seves condicions laborals, així com frenar l’abús de la temporalitat.
 2. Promoure instituts d’investigació de qualitat i innovació.
 3. Garantir un sistema educatiu de qualitat tant per estudiants com per docents a l’ensenyament públic i al concertat.
 4. Polítiques d’atenció a la pobresa i l’exclusió social, amb especial atenció a la pobresa infantil i les carències greus, tan materials com alimentaries.
 5. Habitatge: més promoció d’habitatge públic per garantir l’accés a un sostre digne als joves, les persones treballadores precàries i la gent gran amb pensions baixes.
 6. Mantenir i ampliar la gratuïtat del transport públic per eficiència energètica, compromís amb el medi ambient i estalvi davant la pujada dels combustibles.
 7. Destinar programes específics pel jovent i el seu futur, així com treballar en la defensa de la igualtat en tots els àmbits municipals.

Matèria sindical

 1. Desenvolupar una regeneració democràtica sindical dins l ’àmbit municipal per representar al conjunt de la societat.
 2. Obrir els òrgans consultius als sindicats amb almenys un 3 % de representativitat, tal com es garanteix la presència parlamentària.

Altres informacions d’interès relacionades amb les eleccions municipals:

#JoSocUSOC

Posted in Notícies and tagged .