Pròrroga i canvis a les mesures anticrisi


El Govern estatal manté la rebaixa de l’IVA als aliments bàsics, però s’encareix el que s’aplica a l’energia: pugen la llum i el gas.

En el complex entramat de l’economia global, les crisis financeres es presenten com a desafiaments ineludibles que requereixen respostes efectives i estratègiques (o almenys això ens diu la teoria). Les mesures anticrisi emergeixen com un conjunt d’eines destinades a contenir, mitigar i revertir els impactes adversos de situacions econòmiques desfavorables. La seva implementació reeixida no només implica l’adopció de polítiques específiques, sinó també la col·laboració i coordinació entre diferents actors.

Segons apunta el govern estatal,  l’objectiu d’aquestes mesures és mantenir l’escut social i protegir les famílies, als treballadors, als pensionistes i als col·lectius més vulnerables, així com atreure inversors i reforçar l’estabilitat del sistema financer.

Entre les mesures de tall impositiu que conté el Reial decret llei 8/2023, conegut com de pròrroga de mesures anticrisi, destaquen les relatives a l’IVA dels aliments i productes bàsics.

Els aliments bàsics, com el pa, el formatge o els ous mantindran un IVA al 0%. Les pastes i els olis d’oliva/llavors continuaran amb l’IVA reduït del 5%. Aquesta rebaixa impositiva, vigent durant l’any 2023, s’estendrà fins al 30 de juny de 2024. A la USOC, considerem positiu que es prorroguin els tipus reduïts o que directament quedin exempts d’ell els productes alimentaris més necessaris.

No obstant això, sí que ens agradaria que aquesta mesura comptés amb un protocol de seguiment i un Ministeri que en sigui responsable de forma clara i sobretot, directe. L’objectiu és detectar, si n’hi hagués, infraccions i especulacions amb el preu gràcies a la reducció impositiva. Molt s’ha parlat d’aquest tema, perquè en molts productes es van amortitzar molt ràpidament aquestes baixades d’impostos amb sobtades pujades de preus, però, a l’hora de la veritat, ni Competència ni en el seu moment el Ministeri de Consum es van fer càrrec d’investigar si això era cert. I, sobretot, cap organisme va assumir la responsabilitat d’establir les possibles sancions.

Sí que pujarà el preu de l’energia

Es respecta la baixada impositiva als aliments, però no a l’energia, tot i ser igualment un dels productes bàsics del dia a dia. En aquest sentit, l’RD-llei actua sobre totes dues fonts principals per a la llar: la llum i el gas.

– Pel que fa a la llum, l’IVA era del 5%. Ara, el 2024, pujarà al 10%, el doble.
– Pel que fa al gas, encara serà més dura la pujada. D’un primer augment del 5 al 10% en el primer trimestre, l’IVA del gas serà de nou del 21% a partir de l’1 d’abril.

Des de la USOC considerem aquesta mesura imprudent, a causa de l’escenari inflacionari que encara vivim. Si bé és cert que ara l’IPC sembla contingut entorn del 3%, alt però no desorbitat, i l’estructural està a la baixa, una abrupta pujada dels subministraments en les llars acabarà amb la poca recuperació dels salaris que pogués preveure’s.

Nosaltres hem defensat, des dels primers indicis d’aquesta escalada energètica, que es tracta d’un producte bàsic. I, en tot cas, hauria d’haver-hi una escala impositiva. No només les llars més vulnerables no poden fer front al rebut de la llum. Els “nous pobres”, treballadors, tampoc poden amb un sou mantenir la seva casa calenta. Molt més si s’eliminen l’exempció impositiva parcial.

L’altre àmbit de l’energia, el dels combustibles, es pal·lia amb els descomptes en el transport públic. Aquest ha de ser prioritari, tant en el seu foment per estalvi en les llars com per una societat més verda i sostenible.

Prorroga de la gratuïtat o ajudes al transport públic

El Govern ha acordat prorrogar durant 2024 la gratuïtat per als usuaris freqüents dels serveis de Rodalia, Rodalies i Mitjana distància convencional i de les línies d’autobús de titularitat estatal, així com els descomptes del 50% dels abonaments Avant.

En el cas de Catalunya, els preus dels abonaments del transport públic es bonifiquen o són gratuïts aquest 2024, com ja va passar l’any 2023. La reducció sobre el preu oficial afecta els títols del sistema integrat de transport, mentre que Renfe i Rodalies de Catalunya ofereixen un abonament gratuït per a viatgers freqüents. Els trens Avant també disposen de targetes multiviatge a meitat de preu.

A més, prorrogarà les ajudes directes per a promoure la rebaixa de, almenys, el 50% del preu dels abonaments i títols multiviatge del transport públic col·lectiu urbà i interurbà durant tot el 2024. En concret, el Govern ha decidit subvencionar durant 12 mesos més la rebaixa del 30% del transport a les comunitats autònomes i les entitats locals que es comprometin a implantar i complementar, amb almenys el 20%, els descomptes perquè, com a mínim, es redueixi a la meitat el preu dels serveis de transport terrestre de la seva competència.

En el cas de Barcelona, però, els títols del transport públic s’apugen un 6,75% a partir de l’1 de gener de 2024. El Consell d’Administració de l’Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona (ATM) va aprovar-ne l’increment de les tarifes, per, segons ells, compensar l’encariment de l’energia (comentada anteriorment), per tant, tot i que si que existeix la rebaixa del 50%, facilitada pel Govern estatal i ATM, la mateixa ATM n’apuja el preu.

Falten polítiques d’habitatge i d’altres efectes socials

Finalment, l’RD-llei actua, però molt parcialment, sobre l’habitatge. El codi de bones pràctiques és un bon començament per a les famílies més vulnerables. Però el problema de l’habitatge és ja estructural, i molt més mentre el Banc Central Europeu mantingui la política monetària d’asfíxia als hipotecats.

Per tant, a la USOC demandem a totes les Administracions accelerar la creació de parcs d’habitatge de lloguer. Però, a més, considerem que és necessari recuperar la deducció a la compra del primer habitatge i refinançament de crèdits hipotecaris volubles als vaivens de la política monetària.

Per a concloure, volem destacar que, tot i faltar moltes accions socials, també s’ha de tenir en compte que s’ha inclòs  l’eliminació de les comissions per la retirada d’efectiu en finestreta per a majors de 65 anys i persones discapacitades.

Posted in Notícies and tagged , , , , .